Szukanie wody

Szukanie wody na działce Katowice

Szukanie wody na działce. Własne ujęcie wody.

Woda w województwie śląskim znajduje się na różnych głębokościach. Przy pomocy map hydrogeologicznych na podstawie profilu geologicznego jesteśmy w stanie określić na jakiej głębokości znajdują się warstwy wodonośne. Dzięki tym informacjom, wiemy w którym miejscu ustawić wiertnicę od odwiertu studni głębinowej.

Jednak ta metoda nie zawsze się sprawdza, w szczególności na terenach w których występuje glina, iła lub łupki. W takich miejscach konieczne jest szukanie wody, ponieważ:

  • Woda na tym terenie może nie występować lub jej ilość będzie nie wystarczająca
  • Woda możne znajdować się na zbyt dużej głębokości do odwiertu

W takich przypadkach zalecamy aby geolog lub hydrogeolog sprawdził teren i na podstawie profilu geologicznego dobrał najlepszą metodę do znalezienia wody na działce.


Cena szukania wody na działce

Cennik metod badań:

Określenie głębokości warstw wodonośnych przy pomocy map hydrogeologicznych (należy podać numer działki, miejscowość i ulicę)GRATIS
Badanie radiestezyjne (wraz podaniem głębokości i napływu dobowego400 zł + 0.5 zł / km
Badanie elektrooporowe (wraz podaniem głębokości700 zł + 0.5zł / km
Badanie sejsmologiczne (wraz podaniem głębokości)200 zł + 0.5 zł / km